کادر توانبخشی

مشاور: خانم مریم حق اللهی

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی
سوابق شغلی :دارای سابقه طولانی در امر مشاوره دانش آموزان و خانواده های دارای فرزند با نیاز ویژه هستندو سابقه داوری در جشنواره تدریس نیز دارند و چندین مقاله نیز در تخصص خود ارایه کرده اند.

مشاور مدرسه ما بسیار خلاق و خوش فکر هستند. با تخصص بالای خود در امر مهارت آموزی دانش آموزان و مشاوره به والدین فعالیت می کنند و به نیازهای اقتصادی دانش آموزان نیز توجه ویژه دارند. می توان به راحتی کاری را به ایشان سپرد و بهترین فعالیتها را تحویل گرفت.


مربی بهداشت: خانم فاطمه مشهدی

کارشناسی پرستاری و دانشجوی ارشد روانشناسی
دارای سابقه خدمت در مدارس استثنایی در سمت مربی بهداشت هستند.

ایشان بسیار پرانرژی و فعال هستند. حضورشان پر از نشاط و سلامتی ست و کاملا به سلامت و مسایل بهداشتی دانش آموزان و آموزش مهارت های بهداشتی توجه می کنند و آموزش و ارتباط با والدین را نیز در کنار فعالیت های خود در نظر دارند. کاملا می توان در اجرای برنامه های مدرسه به عنوان یک بازوی توانمند رویشان حساب کرد