مطالعات اجتماعی (پایه پنجم)


پی دی اف کتاب

فیلم آموزشی

درس پنجم مقدمه:

درس پنجم قسمت اول:

 

درس پنجم قسمت دوم:

درس ششم:

 

درس هفتم

احساسات ما:

 

جهت های جعرافیایی

اشنایی با مشاغل:

خرید کالا ها:

پس انداز:

اشنایی با شغل ها:

دمای هوا و دماسنج:

اب و هوای ایران:

درس سیزدهم سفر به تبریز:

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

Content

طراحی سایت توسط وبینو