دانش عمومی 2 (مقدماتی)


فیلم آموزشی

سگ:

گربه

سگ

موش:

جوجه:

کبوتر:

دوچرخه:

گوسفند:

وسایل نقلیه ( آمبولانس):

حیوانات ( زنبور ):

وسایل نقلیه ( قطار):

تصاویر

Content

طراحی سایت توسط وبینو