ریاضی (پایه ششم)


پی دی اف کتاب
فیلم آموزشی

ضرب عدد در 100:

پول قسمت اول:

پول:

مقایسه اعداد:

ضرب اعداد دو رقمی در بسته های ده تایی:

تقویم:

اعداد لاتین:

پول 1000تومانی و 2000تومانی:

تقسیم 1:

عدد نویسی:

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

Content

طراحی سایت توسط وبینو