راه ورود به مدارس اتیسم

مدرسه استثنایی بشارت زیر نظر وزارت آموزش و پرورش،سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و اداره استثنایی شهر تهران فعالیت می کند.و جز مدارس آموزش و پرورش منطقه 8 است.بشارت یک مدرسه دولتی ست با امکانات آموزشی مناسب و قابل قبول .آموزش و پرورش استثنایی پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه است و مدرسه بشارت به آموزش دانش آموزان طیف اتیسم می پردازد.راه ورود به مدارس استثنایی و همچنین مدرسه بشارت سنجش تحصیلی است.شما می توانید از هر مدرسه ای که تمایل دارید نوبت تست سنجش بگیرید و اگر هنگام سنجش، متخصصان تشخیص دهند فرزند شما جز دانش آموزان با نیازهای ویژه است به سنجش تخصصی ارجاع داده می شوید.پس از انجام ارزیابیهای تخصصی و تشخیص اتیسم اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران شما را با توجه به آدرس محل سکونت به یکی از مدارس اتیسم معرفی خواهند کرد.اگر قبلا فرزند شما تشخیص اتیسم گرفته است راه را کوتاه کنید و با مراجعه به یکی از مدارس آموزش و پرورش استثنایی نوبت سنجش را دریافت نمایید. بعضی از مدارس اتیسم می توانند کودکان 4 تا 6 سال را نیز بپذیرند و در غیر این صورت می توانید فرزند خود را از پیش دبستان با طی مراحلی که نوشتیم وارد فضای آموزشی نمایید.نکته قابل توجه این است که اگر فرزند اتیسم شما دارای هوشبهر عادی باشد می تواند در مدرسه اتیسم با کتابهای عادی با روش های خاص آموزش اتیسم تا پایان ششم دبستان درس بخواند و با آمادگی بیشتری وارد مدارس عادی شود.تا قبل از پایان کلاس ششم هم با تشخیص شورای مدرسه در صورت پیدا کردن آمادگی لازم می تواند وارد مدارس عادی شود.و در صورت اینکه از نظر بهره هوشی دانش آموز با نیاز ویژه تشخیص داده شود بعد از خواندن دروس و محتوای کم توان و در پایان ششم ابتدایی وارد حرفه آموزی می شود که می تواند او را برای آینده شغلی آماده کند.پس در تصمیم گیری و ورود فرزندتان به مدرسه منطقی و واقع بین باشید ..

طراحی سایت توسط وبینو