من یک کودک اتیسم حق دارم مرا بخاطر آنچه هستم دوست بدارید .حامی من باشید.خواهید دید تا کجا می توانم پیش بروم.

 
 
 
 

پیش دبستانی

من هم می توانم کنار شما زندگی کنم اگر تفاوت‌ها را درک کنید.

پیش دبستانی مقدماتی

پیش دبستانی تکمیلی

پیش دبستانی

من هم می توانم کنار شما زندگی کنم اگر تفاوت‌ها را درک کنید.

پیش دبستانی مقدماتی

پیش دبستانی تکمیلی

 
 
 

اتیسم با نیاز ویژه

من یک کودک اتیسم هستم حق دارم زندگی کنم سهم من از زندگی به اندازه سهم تو از دنیاست.

پایه اول قسمت اول

پایه اول قسمت دوم

پایه اول قسمت سوم

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

 

اتیسم با نیاز ویژه

من یک کودک اتیسم هستم حق دارم زندگی کنم سهم من از زندگی به اندازه سهم تو از دنیاست.

پایه اول قسمت اول

پایه اول قسمت دوم

پایه اول قسمت سوم

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

 

اتیسم با هوشبهر عادی

من یک کودک اتیسم هستم.من یک دانش آموز اتیسم هستم .

من یک شهروند اتیسم هستم پس من حق زندگی دارم.

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه چهارم

پایه ششم

 

اتیسم با هوشبهر عادی

من یک کودک اتیسم هستم.من یک دانش آموز اتیسم هستم .

من یک شهروند اتیسم هستم پس من حق زندگی دارم.

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه چهارم

پایه ششم

 

مهارت آموزی

من یک کودک اتیسمم حق دارم گاهی با کمک نگاهی گرم پازل درهم ریخته ام را اندکی نظم دهم

و در این آشفتگی به دنبال پیدا کردن قطعه مورد علاقه ام باشم.

خودیاری

ارتباطی

بهداشتی

ماجراهای آوین و آرشام

سایر مهارت ها

 

مهارت آموزی

من یک کودک اتیسمم حق دارم گاهی با کمک نگاهی گرم پازل درهم ریخته ام را اندکی نظم دهم

و در این آشفتگی به دنبال پیدا کردن قطعه مورد علاقه ام باشم.

خودیاری

ارتباطی

بهداشتی

ماجراهای آوین و آرشام

سایر مهارت ها

 

توانبخشی

من یک مادر آتیسم هستم حق دارم شاد و آرام و امیدوار در کنار فرزندم زندگی کنم.

مشاوره

گفتار درمانی

کار درمانی (فعالیت های حسی)

کار درمانی (فعالیت های حرکتی)

کار درمانی (فعالیت های ذهنی)

 

توانبخشی

من یک مادر آتیسم هستم حق دارم شاد و آرام و امیدوار در کنار فرزندم زندگی کنم.

مشاوره

گفتار درمانی

کار درمانی (فعالیت های حسی)

کار درمانی (فعالیت های حرکتی)

کار درمانی (فعالیت های ذهنی)

مقالات ویژه مربیان